Fysioterapeuter

KLINIK FOR FYSIOTERAPI OG TRÆNING

Tine Borgen DahlUddannelse:

- Uddannet fysioterapeut i 1996.

- DFFA´s akupunkturuddannelse (MedAC)  2010.

- Fysio-Pilates instruktør.

- GLAiD -instruktør.

Kurser:

- Kliniske smertetilstande - Diagnostik og behanlding.

- Mekanisk diagnose og behandling (McKenzie).

- Muskuloskeletal fysioterapi.

- Neurodynamisk undersøgelse og behandling.

- Kinetic Kontrol.

- MuscleEnergyTechniqe.

- Akupunktur.

- Kæbeledsdysfunktioner.

På klinikken siden:

-  Medstifer af klinikken i 2000.

Tidligere arbejde: 

- Sydvestjysk sygehus Esbjerg,  Klinik i Esbjerg.


Tanja Lund


Uddannelse:

- Uddannet fysioterapeut i 2013.

- Igennem de sdiste fire år fulgt Osteopat uddannelsen.

- GLAiD-instruktør.

Kurser:

- Correction Academy basis akupunktur.

- Anatomi trains myofascial meridians.

- Kæbebehandling.

På klinikken siden:

- Septemer 2014.

Tidligere arbejde:

-Fysklinikken i Ringsted.

- Skjern fysioterapi.

Uddannelse:

- Uddannet fysioterapeut i 1986.

- GLAiD-instruktør.

Kurser:

-  Muskuloskeletalfysioterapi.

- Myofascial Release.

- Muskelfunktionsdiagnostik af modm Janda.

- Osteoporose.

På klinikken siden:

- 2008.

Tidligere arbejde:

- Praktiserende på klinik siden 1986.

- Fysioterapuet på plejehjemmet i Nr. Nebel.


Jette Marbæk

Lærke Abrahamsen

Uddannelse:

- Uddannet fysioterapeut i 2015.

Kurser:

- Akupunktur - Grundudddannelsen

Kliniske smertetilstande - Diagnostik og behanlding.

- Mekanisk Diagnose og Terapi (McKenzie). Part A, B

- Kinesiotape K1, K2

På klinikken siden:

- 1/6 2015

Peder Christian Dahl


Uddannelse:

- Uddannet fysioterapeut i 1996.

- Manuel terapeut (Dip MT eksamen 2010).

- Klinisk underviser.

- GLAiD ryg instruktør.

Kurser:

- Muskuloskeletal fysioterapi.

- Mekanisk Diagnose og Terapi (McKenzie).

- Neurodynamisk Undersøgelse og Behandling.

- Idrætsfysioterapi.

- MuscleEnergyTecchiqe.

På klinikken:

- Medstifter af klinikken i 2000.

Tildligere arbejde:

- Klinik Esbjerg.

-Underviser fysioterapeutuddannelsen og Jordemoderuddannelsen i Esbjerg UC syd.

Vores kursusvirksomhed giver os - ud over de almindelige fyisoterapeutiske kompetencer - kompetencer indenfor følgende fysioterapeutiske specialer:


Muskuloskeletal Fysioterapi:

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF), i daglig tale også kaldt "manuel terapi" eller blot "MT", er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af muskuloskeletale lidelser. Muskuloskeletale fysioterapeuter er fysioterapeuter med særlig interesse og uddannelse i MF.

 

Kerneområdet i MF-fagområdet er kroppens biomekaniske forhold - dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævs funktioner samt disses indbyrdes påvirkninger - relateret til muskuloskeletale lidelser.

 

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) er synonymt med Manuel Terapi (MT), som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Den højeste eksamen indenfor faggruppen giver dig som behandler retten til at bruge titlen: DipMT.

 

For mere information: www.muskuloskeletal.dk


Akupunktur:

Akupunktur bliver brugt som supplement til den øvrige fysioterapeutiske behandling, hvor det findes relevant.

Der bliver udelukkende arbejdet med akupunktur baseret på et naturvidenskabeligt grundlag.

Akupunkturen er meget effektiv til eks. Behandling af muskulære triggerpunkter.

Den højeste eksamen indenfor Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi giver dig ret tili at bruge titlen: Med AC.


Se endvidere: www.dsa-fysio.dkMekanisk diagnose og terapi:

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) også kendt som McKenzie Konceptet er udviklet og beskrevet af Robin McKenzie, som var fysioterapeut fra New Zealand.

Konceptet har været under kontinuerlig udvikling siden de indledende observationsstudier i 1950´erne. Konceptet er sammenfattet og beskrevet i følgende bøger: "The lumbar spine" publiceret i 1981,"The Cervical and Thoracic Spine" publiceret i 1990 og senest " The Human Extremities", publiceret i 2000.

Diagnostikken i MDT er baseret på specifikke diagnoser ud fra symptomrespons frem for strukturspecifikke diagnoser.

Dette i erkendelsen af, at det ikke med non-invasive teknikker er muligt selektivt at teste de enkelte strukturer. Behandlingsmæssigt fokuseres der specifikt på at forhindre recidiv. Patientaktiverende behandlingsstrategier er højt prioriteret.

Patienten udstyres med viden og forståelse for sammenhænge mellem symptomer og belastning og der udvikles under testproceduren et individuelt øvelsesprogram med fokus på symptomrespons. I de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, suppleres med manuelle teknikker i form af ledmobilisering og manipulation.

 

For mere information: www.mckenzie.dk


Osteopati:

Osteopati er et effektivt, sikkert og naturligt diagnose- og behandlingssystem, som søger at genskabe kroppens naturlige balance. En Ostepat betragter mennesket som en helhed, og undersøger samt behandler kroppen som et sammenhængende organ, hvor alle strukturer kan påvirke hinanden.

Det er Osteopattens opgave at benytte sin anatomiske viden til at finde ud af, hvor årsagen til problemet ligger og behandle denne. Hvis der er blokeringer i i form af låsninger, restriktioner eller spændnger i kroppen, vil dette påvirke vores kredsløb, nervesystem samt vores muskel-skeletsystem. Ofte vil patienten opleve, at årsagen til deres smerter eller symptom ikker er der, hvor smerten eller symptomet opleves


Manuelle teknikker, der bruges i osteopati:


- Artikulation (Passiv bevægelse af leddene) til at forbedre kvalitet og/eller omfang af ledbevægelsen.

- Muskel-energi teknik bruger blidt patientens egne kræfter til at genskabe en balanceret muskelfunktion.

- HVLA  (kendt som løsning af led med impuls eller manipulation). teknikker til at genopbyggelse af bevægelse og funktion af et led (denne teknik producerer ofte en

  kliklyd).

- Funktionelle-/fascielle-/muskelhindeteknikker. Disse teknikker arbejder med vævene, som bringes i en tilstand af anspændthed, så en frigørelse opnås. Disse teknikker er

  meget blide og bliver ofte brugt ved akuttte tilstande.

- Kranieteknikker. Disse teknikker arbejder via kroppens naturlige bevægelser, er meget blide og specielt velegnede til spædbørn, børn og skrøbelige patienter.

- Organteknikker. For optimal funktion af organget stimuleres ophænget samt kar- og nerveforsyningen. organets fascie frigøres fra tilstødende strukturer, så

  egenbevægelse og bevægelse i forhold til omkringliggende væv reetableres.


For mere information: www.danskeosteopater.dk 

Klinik for Fysioterapi og Træning

Bredgade 62 - 6830 Nørre Nebel - 75 28 84 84 - mail@nnfys.dk