Personale

Nedenfor kan du læse om klinikkens fysioterapeuter samt vores fysioterapeutiske kompetencer og specialer.

Fysioterapeuterne

På klinikken er vi fem meget engagerede fysioterapeuter, der tilstræber et højt fagligt niveau.

De undersøgelses- og behandlingsmetoder, vi benytter os af, er baseret på den nyeste viden inden for vores faglige kompetenceområder.

Vi prioriterer en rolig og nærværende atmosfære højt, hvor der er god tid til det enkelte menneske.

Ligeledes prioriterer vi højt det interne samarbejde og kommunikation med læger og speciallæger, der henviser til klinikken.

Tine Borgen Dahl

Uddannet fysioterapeut i 1996

DSAF´s akupunkturudd. (MedAC) 2010.

 FysioPilates-instruktør.

 GLAiD-instruktør.

Kliniske smeretilstande – Diagnostik og behandling.

MDT.          

Muskuloskeletal Fysioterapi. 

Neurodynamisk Undersøgelse og Behandling. 

Kæbeledsdysfunktioner.

Peder Christian Dahl

Uddannet fysioterapeut i 1996

Dip. MT Muskuloskeletal Fysioterapi (2010).

Klinisk Underviser.

Udvidet Lænderyg Undersøgelse.

GLAiD-ryg-instruktør.

MDT.

Neurodynamisk Undersøgelse og Behandling.

Akupunktur.

Ninna Aamann Christensen

Uddannet fysioterapeut i 2020

Følger DSAF´s Akupunkturuddannelse.

MDT.

GLAiD-ryg-instruktør.

Trænings-instruktør.

Personlig træner.

Lasse Sommer

Uddannet fysioterapeut i 2022

Følger DSAF´s Grunduddannelse i Akupunktur.

Tanja Lykke Pedersen

Uddannet fysioterapeut i 2013

Igennem 4 år fulgt Osteopat uddannelsen.

Baby-tummel-instruktør.

Master class i udredning af Motorisk usikre børn.

Kursus i behandling af børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske udfordringer.

GLAiD-instruktør.

Kæbeledsdysfunktion.

Følger DSAF´s Grunduddannelse i Akupunktur.

Kompetencer og specialer

Vores kursusvirksomhed giver os – ud over de almindelige fysioterapeutiske kompetencer – kompetencer inden for følgende fysioterapeutiske specialer:

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) – i daglig tale også kaldt “manuel terapi” eller blot “MT” – er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik, forebyggelse og behandling af muskuloskeletale lidelser. Muskuloskeletale fysioterapeuter er fysioterapeuter med særlig interesse og uddannelse i MF.

Kerneområdet i MF-fagområdet er kroppens biomekaniske forhold,  dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævsfunktioner samt disses indbyrdes påvirkninger, relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) er synonymt med Manuel Terapi (MT), som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Den højeste eksamen inden for faggruppen giver dig som behandler retten til at bruge titlen: DipMT.

For mere information: www.muskuloskeletal.dk

Akupunktur bliver brugt som supplement til den øvrige fysioterapeutiske behandling, hvor det findes relevant. Der bliver udelukkende arbejdet med akupunktur baseret på et naturvidenskabeligt grundlag.

Akupunkturen er meget effektiv til eksempelvis behandling af muskulære triggerpunkter. Den højeste eksamen inden for Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi giver dig ret til at bruge titlen: Med AC.

Se endvidere: www.dsa-fysio.dk

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) – også kendt som McKenzie Konceptet – er udviklet og beskrevet af Robin McKenzie, som var fysioterapeut fra New Zealand. 

Konceptet har været under kontinuerlig udvikling siden de indledende observationsstudier i 1950’erne. Konceptet er sammenfattet og beskrevet i følgende bøger: “The lumbar spine” publiceret i 1981,”The Cervical and Thoracic Spine” publiceret i 1990 og senest ” The Human Extremities”, publiceret i 2000.

Diagnostikken i MDT er baseret på specifikke diagnoser ud fra symptomrespons frem for strukturspecifikke diagnoser.

Dette i erkendelsen af, at det ikke med non-invasive teknikker er muligt selektivt at teste de enkelte strukturer. Behandlingsmæssigt fokuseres der specifikt på at forhindre recidiv. Patientaktiverende behandlingsstrategier er højt prioriteret.

Patienten udstyres med viden og forståelse for sammenhænge mellem symptomer og belastning, og der udvikles under testproceduren et individuelt øvelsesprogram med fokus på symptomrespons. I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, suppleres med manuelle teknikker i form af ledmobilisering og manipulation.

For mere information: www.mckenzie.dk

Osteopati er et effektivt, sikkert og naturligt diagnose- og behandlingssystem, som søger at genskabe kroppens naturlige balance. En osteopat betragter mennesket som en helhed og undersøger samt behandler kroppen som et sammenhængende organ, hvor alle strukturer kan påvirke hinanden. 

Det er osteopatens opgave at benytte sin anatomiske viden til at finde ud af, hvor årsagen til problemet ligger og behandle denne. Hvis der er blokeringer i form af låsninger, restriktioner eller spændinger i kroppen, vil dette påvirke vores kredsløb, nervesystem samt vores muskel-skeletsystem. Ofte vil patienten opleve, at årsagen til deres smerter eller symptomer ikke er dér, hvor smerten eller symptomet opleves.

Manuelle teknikker, der bruges i osteopati:

  • Artikulation (passiv bevægelse af leddene) til at forbedre kvalitet og/eller omfang af ledbevægelsen.
  • Muskelenergi-teknik bruger blidt patientens egne kræfter til at genskabe en balanceret muskelfunktion.
  • HVLA-teknikker (kendt som løsning af led med impuls eller manipulation) til genopbyggelse af bevægelse og funktion af et led (denne teknik producerer ofte en kliklyd).
  • Funktionelle-/fascielle-/muskelhindeteknikker. Disse teknikker arbejder med vævene, som bringes i en tilstand af anspændthed, så en frigørelse opnås. Disse teknikker er meget blide og bliver ofte brugt ved akutte tilstande.
  • Kranieteknikker. Disse teknikker arbejder via kroppens naturlige bevægelser, er meget blide og specielt velegnede til spædbørn, børn og skrøbelige patienter.
  • Organteknikker. For optimal funktion af organet stimuleres ophænget samt kar- og nerveforsyningen. Organets fascie frigøres fra tilstødende strukturer, så egenbevægelse og bevægelse i forhold til omkringliggende væv reetableres.

For mere information: www.danskeosteopater.dk